Algemene Voorwaarden

Firma Abos draagt de uiterste zorg bij het afleveren en/of monteren van rolluiken en zonweringen. Er zijn echter bepaalde verschijnselen waar U bij aankoop en gebruik rekening mee moet houden. Deze verschijnselen zijn in de branche van rolluiken en zonweringen algemeen bekend.

 

Kleuren en maten

 • Kleine afwijkingen op het vlak van kleuren en maten, die niet wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik of nut van het rolluik en/of zonwering, gelden niet als tekortkomingen.
 • Bij de keuze van de rolluikkastmaat wordt uitgegaan van de kleinst mogelijke kast.
 • Tussen de lamellen van de rolluiken onderling kunnen kleine kleur-of dessinverschillen voorkomen.
 • Afhankelijk van het product, kunnen, door inwerking van het weer, verkleuringen optreden.
 • Met de breedte van de zonwering wordt bedoeld de breedte van de kap. De doekbreedte is altijd smaller dan de kap.
 • De lamellen van de rolluiken geleiden altijd door de geleiders, dit kan lakverwijdering veroorzaken.

 

Geluid

 • Het is mogelijk dat, door wind, geluiden ontstaan zoals fluiten of rammelen.
 • De noodzakelijke speling tussen rolluiklamellen en geleiders maakt het mogelijk dat de lamellen in de geleiders enigszins kunnen rammelen.
 • Bij grotere rolluiken (-poorten) kan tijdens het openen en/of sluiten geluid optreden.

 

Aansprakelijkheid

 • Als tijdens of na de montage van een rolluik en/of zonwering schade ontstaat aan de ondergrond, waarop het een en ander is gemonteerd, is dit buiten de schuld van firma Abos. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat tijdens boorwerkzaamheden steen afbrokkelt. Eventueel wordt dit aan de binnenzijde bijgewerkt met snelcement of roodband.
 • Het is niet de verantwoording van firma Abos om te beslissen of een ondergrond draagkrachtig genoeg is voor een montage van een rolluik en/of zonwering.

 

Diversen

 • Indien een rolluik en/of zonwering is voorzien van een elektromotor, dient een erkende elektroninstallateur voor de definitieve aansluiting te zorgen. In de meest voorkomende gevallen wordt dit verzorgd door de firma Abos (monteurs).
 • De lamellen kunnen, in gesloten toestand, een lichte golving veroorzaken ontstaan door speling in de geleiding.
 • Bij een zonweringdoek bestaande uit banen zijn wikkelvouwen naast de naad, veroorzaakt door de dubbele stof ter plaatse van de naad, normaal.
 • Vouwen in de zonweringdoek, die bij doorschijnend licht, als strepen te zien zijn, kunnen niet beschouwd worden als fouten. dit zijn “breuklijnen”in de coating en zijn, bij de huidige stand van de techniek, onvermijdelijk.
 • Indien een rolluik wordt gebruikt voor verduistering, moet er rekening mee gehouden worden dat het met een rolluik nooit mogelijk is om een ruimte 100% te verduisteren.
 • In het enkele geval dat er tijdens transport of montage door firma Abos een beschadiging aan het geleverde is ontstaan, zal het beschadigde deel bijgewerkt of vervangen worden, naar keuze van firma Abos.
 • Indien er in de garantieperiode een reparatie wordt uitgevoerd door een niet door firma Abos aangewezen persoon, vervalt de garantie onmiddellijk.
 • Bij een elektrisch bediend rolluik dient men er op te letten dat het onbelemmerd kan sluiten. Als door welke reden dan ook een rolluik tegengehouden wordt terwijl de motor draait, kan dit grote schade veroorzaken, welke niet onder de garantie valt.

 

Tip

 • Wanneer een zonnescherm is voorzien van een volant, is het raadzaam om deze er in de winterperiode uit te schuiven. De slechte weersomstandigheden kunnen een versnelde slijtage van de volant veroorzaken.
 • een rolluik en/of zonnescherm is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar, firma Abos levert U alleen kwaliteitsmateriaal dus laat U niet misleiden door goedkoper prijs/materiaal elders.

 

Garantie

 • Er wordt garantie verstrekt op buitenzonwering en rolluiken gedurende de periode die op de bon staat aangegeven. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling zoals steenslag, verkeerd gebruik van het optrekken van band waardoor slijtage mogelijk is, valt niet onder de garantie op het product.
 • Indien reparaties door anderen zijn uitgevoerd vervalt de garantie.